Facebook

Sözlük

liquid

adjective

Türkçe'si sıvı, akıcı
Tür adjective
Örnek Cümle
Compared with solids and liquids, the molecules of a gas are relatively far apart.
Katı ve sıvılarla karşılaştırıldıklarında bir gazın molekülleri görece birbirinden ayrıdır.

noun

Türkçe'si sıvı
Tür noun
Örnek Cümle
The former is the temperature at which it changes from solid to liquid.
Birincisi katı durumdan sıvı duruma geçtiği ısı derecesidir.