Facebook

Sözlük

literature

noun

Türkçe'si edebiyat
Tür noun
Örnek Cümle
The great works of Latin literature have exerted apotent influence on European thought and literarytaste through the centuries and still form animportant element in our common culture.
Latin edebiyatının büyük eserleri, yüzyıllar boyunca, Avrupa düşüncesi ve edebi zevki üzerinde güçlü bir etki yapmıştır ve hâlâ ortak kültürümüzün önemli bir öğesini oluşturmaktadır.