Facebook

Sözlük

little

adjective

Türkçe'si küçük
Tür adjective
Örnek Cümle
Our speed, a little above the limit, combined with the sudden stop of the car in front of us, made the crash unavoidable.
Limitin biraz üzerinde olan hızımız, önümüzdeki arabanın ani duruşu ile birleşince, çarpışmayı kaçınılmaz kıldı.

quantifier

Türkçe'si az, çok çok az
Tür quantifier
Örnek Cümle
Finally, food should be cooked in as little water as possible, to reduce the loss of minerals.
Son olarak mineral kay­bını azaltmak için yiyecekler olabildiğince az suda pişirilmelidir.

Alternatif öneriler:

a littlelittle-known