Facebook

Sözlük

makeup

noun

Türkçe'si makyaj
Tür noun
Örnek Cümle
Though France's African and Arab minorities makeup 10 to 12 per cent of the populace, there are nominority politicians representing them.
Her ne kadar Fransa'nın Afrikalı ve Arap azınlıkları halkın yüzde 10-12'sini oluştursa da onları temsil eden azınlık siyasetçisi yoktur.