Facebook

Sözlük

many-celled

adjective

Türkçe'si çok hücreli
Tür adjective
Örnek Cümle
In many-celled animals, hormones regulate growth, keep muscles in condition and perform many similar tasks.
Çok hücreli hayvanlarda hormonlar büyümeyi düzenler, kasları formda tutar ve benzeri daha birçok görevi yerine getirir.

Alternatif öneriler:

how manyin many respectsmany