Facebook

Sözlük

misinterpretation

noun

Türkçe'si yanlış yorumlama
Tür noun
Örnek Cümle
This conclusion could have been due to a misinterpretation of chance results.
Bu sonuç rastlantıya dayanan olguların yanlış yorumlanmasından ileri gelmiş olabilir.