Facebook

Sözlük

must

noun

Türkçe'si şart, zorunluluk
Tür noun
Örnek Cümle
He’s very old, so you must not expect him to be able to look after himself.
Çok yaşlı, bu nedenle kendisine bakabileceğini sanma.

modal

Türkçe'si -meli/malı
Tür modal
Örnek Cümle
One must bear in mind that the World Trade Organisation benefits every farmer and every business that sells goods and services to foreign markets.
Dünya Ticaret Örgütü'nün, mal ve hizmetlerini dış pazarlarda satan her çiftçiye ve şirkete yarar sağladığı akılda tutulmalıdır.