Facebook

Sözlük

noteworthy

adjective

Türkçe'si dikkate değer
Tür adjective
Örnek Cümle
The education sector is one of the noteworthy fields of success, where it has shown impressive progress.
Eğitim sektörü, etkili bir ilerleme gösterdiği dikkate değer başarı alanlarından biridir.