Facebook

Sözlük

on grounds that

conjunction

Türkçe'si -dığı için,-den dolayı
Tür conjunction