Facebook

Sözlük

on the verge of

prepositional phrase

Türkçe'si -ın eşiğinde, -mek üzere
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Dalhousie lived on the verge of financial disaster for two-thirds of his presidency.
Dalhousie başkanlık süresinin üçte ikisini mali felaket eşiğinde yaşadı.