Facebook

Sözlük

opportunism

noun

Türkçe'si fırsatçılık
Tür noun