Facebook

Sözlük

others

pronoun

Türkçe'si başkaları,diğerleri
Tür pronoun
Örnek Cümle
By the time Ali presents his report to the screening committee, others will have come up with better proposals.
Ali tarama kuruluna raporunu sunana kadar, diğerleri daha iyi teklifler öne sürmüş olacaklar.