Facebook

Sözlük

out of

preposition

Türkçe'si -den, -dan, -den dışarı
Tür preposition
Örnek Cümle
Their grasp of advanced masonry allowed them to build secure fortresses and posting stations out of these natural battlements.
İleri taşçılık bilgileri onlara bu doğal siperlerden güvenli kaleler ve karakollar inşa etme imkanı verdi.