Facebook

Sözlük

owing to

prepositional phrase

Türkçe'si -den dolayı
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Most Turkish people think that through some unfavourable propaganda abroad, Turkey has a wrong image in the West, and that, owing to this, Americans and Europeans have a completely wrong idea about the country of its people.
Birçok Türk insanı, dış ülkelerde olumsuz propaganda nedeniyle, Türkiye'nin Batı'da yanlış bir görüntüsü olduğunu ve bu yüzden Amerika ve Avrupalıların ülkesi ve insanları hakkında tümüyle yanlış görüşleri olduğunu düşünür.