Facebook

Sözlük

part

verb

Türkçe'si parçalamak,kısımlara ayırmak
Tür verb
Örnek Cümle
At the 1994 Brussels NATO summit a'partnership for peace' programme was formally launched, enabling the old Warsaw Pact members and former Soviet republics to take part in a wide range of military cooperation with NATO.
1994 Brüksel NATO zirvesinde, eski Varşova Paktı üyelerine ve önceki Sovyet cumhuriyetlerine NATO ile geniş kapsamlı bir askeri işbirliği yapma olanağı sağlayan 'barış için ortaklık' programı resmen yürürlüğe kondu.

noun

Türkçe'si kısım, parça
Tür noun
Örnek Cümle
After the fall of the Roman Empire, Austria, which had been a part of the Empire, was invaded by various nations of Slavic origin.
Roma İmparatorluğu‘nun yıkılışından sonra, İmparatorluğun bir parçası olan Avusturya, Slavkökenli çeşitli milletlerce istila edilmiştir.