Facebook

Sözlük

poetry

noun

Türkçe'si şiir
Tür noun
Örnek Cümle
Thomas Hardy is better known as a novelist, but he wrote poetry throughout his long life and regarded it as far more important than his novels.
Thomas Hardy daha çok bir romancı olarak bilinir, ancak o, uzun yaşam boyunca şiir yazmış ve bunu, romanlarından çok daha önemli görmüştür.