Facebook

Sözlük

policy

noun

Türkçe'si plan,politika
Tür noun
Örnek Cümle
In the post-war period higher education became one of the policy priorities for western governments.
Savaş sonrası dönemde, yüksek öğretim batılı hükümetler için siyasi önceliklerden biri oldu.

Alternatif öneriler:

policy-makingpublic policy