Facebook

Sözlük

poor

adjective

Türkçe'si fakir; kötü, vasıfsız; zavallı
Tür adjective
Örnek Cümle
Lighting at airports is essential for night flying or during periods of poor daytime visibility.
Gece uçuşlarında ya da gündüz görüşün kötü olduğu dönemlerde hava alanlarında ışıklandırma çok önemlidir.