Facebook

Sözlük

position

verb

Türkçe'si yerleştirmek,koymak
Tür verb
Örnek Cümle
Promotion is the advancement of an employee to a position in which he has more authority and responsibility.
Terfi, bir işçinin daha çok yetki ve sorumluluk sahibi olduğu bir duruma çıkarılmasıdır.

noun

Türkçe'si durum,konum,yer
Tür noun
Örnek Cümle
The usual way of showing any countrys international financial position is to draw up its balance of payments.
Bir ülkenin uluslararası para durumunu göstermenin olağan yolu ödemeler dengesini belirlemektir.