Facebook

Sözlük

positive

adjective

Türkçe'si olumlu
Tür adjective
Örnek Cümle
Transformational leadership involves the ability of a leader to inspire followers to want to make positive changes in themselves and in the company as a whole.
Dönüşümsel liderlik, takipçilerinin bir bütün olarak kendilerinde ve şirketlerinde pozitif değişimler yapmalarını istemelerine ilham veren liderlik becerisini içermektedir.