Facebook

Sözlük

possibility

noun

Türkçe'si olasılık,olanak
Tür noun
Örnek Cümle
From another point of view, it might be argued that growth of population creates the possibility of economic growth in the sense that it provides more workers.
Bir başka açıdan, nüfus artışının, daha çok işçi sağlaması bakımından, ekonomik büyüme olasılığı yarattığı öne sürülebilir.