Facebook

Sözlük

possible

adjective

Türkçe'si olası,mümkün
Tür adjective
Örnek Cümle
It is only possible to give a brief outline of the subject here.
Burada konunun ancak kısaca ana hatları verilebilir.