Facebook

Sözlük

power

verb

Türkçe'si güç sağlamak
Tür verb
Örnek Cümle
This is why liquids are used for transmitting power in different directions, in hydraulic brakes and lifts.
İşte bu nedenle sıvılar hidrolik frenlerde ve asansörlerde değişik yönlerde güç iletmek için kullanılırlar.

noun

Türkçe'si güç, kuvvet; yetki, iktidar
Tür noun
Örnek Cümle
Since the importance of heavy industry in this post-industrial economy has declined considerably, the American workers' unions have less power than those in other industrialized countries.
Amerika'da işçi sendikaları, sanayi sonrası ekonominin yükselişi ve ağır sanayinin öneminin azalması sonucu, diğer sanayileşmiş ülkelerde olduğundan daha az güce sahiptir.