Facebook

Sözlük

present

adjective

Türkçe'si şu anki; var, mevcut, bulunan
Tür adjective
Örnek Cümle
The Minister of Education is to present the prizes.
Milli Eğitim Bakanının ödülleri vermesi gerekiyor (verecek).

verb

Türkçe'si sunmak,vermek
Tür verb
Örnek Cümle
This was given us as a present on the occasion of our silver wedding.
Bu bize evliliğimizin 25'inci (gümüş) yıldönümü nedeniyle verildi.

noun

Türkçe'si hediye; bugün, şu an
Tür noun
Örnek Cümle
Don Quixote, one of the greatest classics of European literature, is still appreciated by the present day reader due to its rich narrative style.
Avrupa edebiyatının en büyük klasiklerinden biri olan Don Kişot, zengin anlatım tarzı sayesinde günümüz okuyucusu tarafından hâlâ takdir edilmektedir

Alternatif öneriler:

at presentpresent-day