Facebook

Sözlük

pressure

verb

Türkçe'si basınç uygulamak
Tür verb
Örnek Cümle
The pressure that exists at the bottom of the ocean is greater than that of the surface.
Okyanus dibindeki basınç, yüzeyindeki basınçtan daha büyüktür.

noun

Türkçe'si baskı,basınç
Tür noun
Örnek Cümle
A barometer measures air pressure, and if you watch the weather forecasts you will see that an increase in air pressure often signals fair weather, whereas a drop in air pressure may mean that a storm is on the way.
Barometre hava basıncını ölçer ve hava tahminlerini izlerseniz, hava başmandaki bir artışın çoğu kez iyi havaya işaret ettiğini, ancak hava başmandaki bir düşmenin ise fırtınanın yolda olduğu anlamına gelebildiğini görürsünüz.