Facebook

Sözlük

principal

adjective

Türkçe'si asıl,temel
Tür adjective
Örnek Cümle
The debt is in the form of promises by the treasury to pay to the holders of these promises a principal sum and interest on that principal.
Borç, hazinenin taahhüt sahiplerine anaparayı ve anaparanın faizini ödeyeceğini belirten bir taahhüdü biçimindedir.