Facebook

Sözlük

produce

verb

Türkçe'si üretmek, yapmak, neden olmak
Tür verb
Örnek Cümle
Agricultural researchers in developed countries are working to develop strains of rice that produce high yields with less water.
Gelişmiş ülkelerdeki zirai araştırmacılar, az su ile yüksek verim sağlayan pirinç türleri geliştirmek için çalışmaktadır.

noun

Türkçe'si ürün,mahsül
Tür noun