Facebook

Sözlük

proper

adjective

Türkçe'si uygun,düzgün
Tür adjective
Örnek Cümle
Other reasons like stress, anxiety, depression and mental worries can cause serious form of insomnia which can hinder proper sleep for a long time and deteriorate one’s health considerably.
Stres, kaygı, depresyon ve zihinsel endişeler gibi diğer sebepler, uzun süre düzgün uykuyu engelleyebilen ve kişinin sağlığını önemli ölçüde kötüleştirebilen ciddi bir uykusuzluk haline sebep olabilir.

Alternatif öneriler:

propprop up