Facebook

Sözlük

proposed

adjective

Türkçe'si önerilen
Tür adjective
Örnek Cümle
The German cabinet has endorsed a package of taxcuts proposed by the finance minister in order toboost the stagnant economy.
Alman bakanlar kurulu, durgun ekonomiyicanlandırmak için maliye bakanı tarafından önerilenvergi indirimleri paketini onayladı.

Alternatif öneriler:

propprop up