Facebook

Sözlük

proud

adjective

Türkçe'si gururlu,onurlanmış
Tür adjective
Örnek Cümle
Shakespeare’s tragedy Coriolanus concerns the life and death of Caius Marcus Coriolanus, a proud commander driven from Rome for insulting the people.
Shakespeare’in Coriolanus tragedyası, halkahakaret ettiği için Roma’dan sürülen mağrurkomutan Caius Marcus Coriolanus’un yaşamını veölümünü ele alır.