Facebook

Sözlük

psychological

adjective

Türkçe'si psikolojik,ruhsal
Tür adjective
Örnek Cümle
In support of this contention one finds evidence cited of an increase in illnesses recognized as symptomatic of psychological stress, such as psychosis, neurosis, nervous breakdown, coronary disease, raised blood pressure, dyspepsia, ulcers and headaches.
Bu savı destekler biçimde, psikoz, nevroz, sinirsel yıkım, damar hastalıkları, yüksek tansiyon, hazımsızlık gibi psikolojik gerilim belirtisi olan hastalıklarda artıştan söz eden kanıtlar bulunabilir.