Facebook

Sözlük

purely

adverb

Türkçe'si tamamen,sadece
Tür adverb
Örnek Cümle
Many branches of applied science are practical extension of either purely theoretical or experimental work.
Uygulamalı bilimin birçok dalları ya tümüyle kuramsal ya da deneysel çalışmanın pratik uzantılarıdır.