Facebook

Sözlük

put forward

phrasal verb

Türkçe'si ileri sürmek,iddia etmek, önermek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
All the proposals put forward at the conference were a long way from bringing permanent solutions to the region’s problems.
Konferansta ileri sürülen önerilerin tümü, bölgenin sorunlarına kalıcı çözümler getirmekten çok uzak.