Facebook

Sözlük

put off

phrasal verb

Türkçe'si ertelemek; tiksindirmek, caydırmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
The meeting could be put off till the director comes.
Toplantı müdür gelinceye kadar ertelenebilirdi.