Facebook

Sözlük

quality

noun

Türkçe'si kalite, nitelik; özellik
Tür noun
Örnek Cümle
Water supplies and soil quality can be more easily controlled than air quality and sunlight.
Su kaynakları ve toprak kalitesi, hava kalitesi ve güneş ışığından daha kolay kontrol edilebilir.

Alternatif öneriler:

good-qualityhigh-quality