Facebook

Sözlük

radical

adjective

Türkçe'si köklü
Tür adjective
Örnek Cümle
On taking office last week, he made it clear that he would introduce a number of radical changes in the management.
Geçen hafta göreve başladığında, yönetime bir dizi köklü değişiklik getireceğini açıkça belirtti.

noun

Türkçe'si radikal kimse
Tür noun
Örnek Cümle
As in other forms of art, so in music, many radical changes have taken place in this century.
Sanatın diğer dallarında olduğu gibi, müzikte de bu yüz yılda pek çok köklü değişiklik olmuştur.