Facebook

Sözlük

radio

verb

Türkçe'si telsizle haberleşmek
Tür verb
Örnek Cümle
In his radio talk, Bill Clinton said that the education provided in some American schools did not nourish the best values of society.
Bill Clinton, radyo konuşmasında bazı Amerikan okullarında verilen eğitimin toplumun en iyi değerlerini beslemediğini söyledi.

noun

Türkçe'si radyo
Tür noun
Örnek Cümle
The urban children spend most of their time watching TV and listening to radio on weekends.
Şehir çocukları hafta sonları zamanlarının çoğunu TV izleyerek ve radio dinleyerek geçirir.