Facebook

Sözlük

rare

adjective

Türkçe'si nadir
Tür adjective
Örnek Cümle
In his autobiography, the novelist Thomas Hardy describes his father as one of those rare people who possessed most of the arts and skills needed in thriving rural communities.
Romancı Thomas Hardy, öz yaşam öykusünde babasından, 'kalkınmakta olan kırsal topluluklarda gereksinim duyulan sanat ve becerilerin çoğuna sahip ender insanlardan biri' olarak söz eder .