Facebook

Sözlük

rate

verb

Türkçe'si değer biçmek, derecelendirmek
Tür verb
Örnek Cümle
China’s economic growth rate isn’t exceptional if we compare it with other giant economies in Asia.
Eğer Asya’daki diğer dev ekonomilerle karşılaştırırsak, Çin’in büyüme hızı istisnai değildir.

noun

Türkçe'si oran, hız
Tür noun
Örnek Cümle
As an estimated three-fourths of homes have been equipped with smoke detectors since the 1980s, the rate of deaths from fires has decreased markedly in the USA.
1980’lerden bu yana, evlerin tahminen dörtte üçü duman dedektörü ile donatıldığı için,ABD’de yangınlarda ölüm oranı önemli ölçüde azalmıştır.