Facebook

Sözlük

reach

verb

Türkçe'si ulaşmak,erişmek
Tür verb
Örnek Cümle
This report emphasizes the fact that as a result of inadequate medical care, many children in developing countries die before they reach even one year old.
Bu rapor, tıbbi bakım eksikliği sonucunda, gelişmekte olan ülkelerde birçok çocuğun bir yaşına bile gelmeden öldüğü gerçeğini vurguluyor.

noun

Türkçe'si erişim,ulaşım
Tür noun
Örnek Cümle
Leadership is the capability to identify imminent problems and solve them before they reach the huge proportions of a crisis.
Liderlik, olması muhtemel sorunlar büyük oranda krize ulaşmadan önce onları tanımlama ve çözme kabiliyetidir.

Alternatif öneriler:

reach outreach up