Facebook

Sözlük

reaction

noun

Türkçe'si tepki, tepkime
Tür noun
Örnek Cümle
At the turn of the last century, it was common to consider prejudice to be an innate and instinctive reaction to certain races.
Geçen yüzyılın başlarında, ön yargıyı, bazı ırklara karşı doğuştan ve içgüdüsel bir tepki olarak düşünmek yaygındı.

Alternatif öneriler:

reactreact against