Facebook

Sözlük

read

verb

Türkçe'si okumak
Tür verb
Örnek Cümle
We had to read three articles on the population explosion, which ruined our day.
Nüfus patlamasıyla ilgili üç makale okumak zorundaydık; bu da günümüzü berbat etti.

Alternatif öneriler:

read outread throughwell-read