Facebook

Sözlük

recognition

noun

Türkçe'si tanınma,doğrulama
Tür noun
Örnek Cümle
In general the comic effect arises from a recognition of some incongruity of speech, action, or character revelation.
Genel olarak komik etki konuşma, eylem ya da kişinin açıklamasındaki birtakım aykırılıklardan ileri gelir.