Facebook

Sözlük

recognize

verb

Türkçe'si tanımak,kabul etmek
Tür verb
Örnek Cümle
Normally independent nations recognize one another and carry on relationships through diplomatic channels.
Normal olarak bağımsız ülkeler birbirlerini tanımakta ve ilişkilerini diplomatik kanallarla sürdürmektedirler.