Facebook

Sözlük

recommendation

noun

Türkçe'si tavsiye,öneri
Tür noun
Örnek Cümle
The Secretary-General is appointed for a five-year term by the General Assembly on the recommendation of the Security Council.
Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi'nin önerisiyle Genel Kurul tarafından beş yıllık bir dönem için atanır.