Facebook

Sözlük

record

verb

Türkçe'si kaydetmek
Tür verb
Örnek Cümle
The international balance of payments of a country is a record of all the international economic and monetary transactions between the country and the rest of the world for a given period of time, usually one year.
Bir ülkenin uluslararası ödemeler dengesi, bu ülke ile dünyanın geri kalan ülkeleri arasında belli bir sürede, genellikle bir yılda, uluslararası parasal ve ekonomik işlemlerin tümünün bir dökümüdür.

noun

Türkçe'si kayıt,rekor
Tür noun
Örnek Cümle
In general, the most numerous areas are the skin areas that respond to pain, followed by those that record pressure.
Genel olarak, en çok, acıya tepki gösteren alan vardır ciltte; bunu baskıyı kaydeden alanlar izler.