Facebook

Sözlük

reduction

noun

Türkçe'si azalma
Tür noun
Örnek Cümle
Is it possible that competition for available natural resources may lead to a war and then, to a reduction in population?
Mevcut doğal kaynaklar için yapılan yarışmanın, bir savaşa ve bundan ötürü de nüfusta bir azalmaya yol açması olası mıdır?

Alternatif öneriler:

redred-handed