Facebook

Sözlük

related

adjective

Türkçe'si bağlantılı,ilişkili
Tür adjective
Örnek Cümle
The obesity rate and related health problems are rising day by day and obese people are struggling to shed their excess weight.
Obezite oranı ilgili sağlık problemleri günden güne artmaktadır ve obez insanlar kilo vermekle mücadele etmektedirler.