Facebook

Sözlük

relatively

adverb

Türkçe'si nispeten
Tür adverb
Örnek Cümle
It has high compressive strength and is easy to cast because it has high fluidity and relatively high fusibility.
Oldukça baskılı bir gücü vardır ve dökümü kolaydır, çünkü yüksek akışkanlığı ve görece yüksek erime gücü vardır.