Facebook

Sözlük

remaining

adjective

Türkçe'si kalan, hâlâ var olan
Tür adjective
Örnek Cümle
It is also a great question whether the remaining fossil energy sources are great enough to give a huge impact upon the global environment.
Kalan fosil enerji kaynaklarının, küresel çevre üzerinde büyük bir etki sağlayacak kadar kadar fazla olup olmadığı ayrıca büyük bir belirsizliktir.